O Fundacji Statut Zarząd Fundacji Kontakt

Przedsiębiorczy artysta

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie
"Przedsiębiorczy artysta"

Projekt polega na udziale w specjalistycznych warsztatach nt. pozyskiwania funduszy i przygotowywania biznes planu na działalność artystyczną. Do projektu zapraszamy:

 1. Młodzież szkół, kierunków i uczelni artystycznych, w szczególności ostatnich lat nauki,
 2. absolwentów szkół, kierunków i uczelni artystycznych,
 3. nauczycieli szkół i uczelni artystycznych, kadrę ośrodków kultury
 4. artystów (bezrobotnych, pracujących), chcących otworzyć własną działalność gospodarczą.

Warsztaty będą trwały od września 2009 do czerwca 2010 r. i będą obejmowały następujące bloki tematyczne:

1. Blok warsztatów z pozyskiwania funduszy na działalność artystyczną- 4h dla każdej grupy

Poruszane zagadnienia:

 • źródła finansowania działalności artystycznej
  - Fundusz Pracy
  - Fundusze Unijne
  - Fundusze krajowe
 • warunki uzyskania finansowania
  - wymagania dot. odbiorców
  - wnioski
  - dokumenty

2. Blok warsztatów z przedsiębiorczości dla artystów - 8h dla każdej grupy

Poruszane zagadnienia:

 • abc zakładania własnej firmy,
 • biznesplan - cele, funkcje, struktura, elementy
 • praca nad własnym biznesplanem
 • podstawy zarządzania własnym przedsiębiorstwem, marketing i konkurencja na rynku
 • specyfika działalności o profilu artystycznym

Konkurs
Konkurs będzie polegał na opracowaniu biznesplanu dla swojej przyszłej firmy o profilu artystycznym.
Zostanie wręczona nagroda główna oraz 5 wyróżnień. Nagrodą główną będzie cykl 5 sesji coachingu zawodowego, który pozwoli zwycięzcy przełożyć plany zawodowe na konkretne kroki w rzeczywistości gospodarczej Polski i odnaleźć się na rynku pracy. Wyróżnieniem będą książki z zakresu zarządzania.

Wydanie płyty CD  "Przedsiębiorczy artysta"

Na zakończenie projektu powstanie program multimedialny wydany na CD, na której znajdą się informacje nt.:

 • funduszy na finansowanie działań artystycznych
 • abc zakładania własnej firmy
 • pomoc w napisaniu biznesplanu
 • zostaną również opublikowane nagrodzone prace jako propozycja "dobrych praktyk".

Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest bezpłatne

Harmonogram projektu:

 • Nadsyłanie zgłoszeń - od września 2009 do wyczerpania miejsc
 • Realizacja warsztatów - wrzesień 2009 - maj 2010
 • Termin nadsyłania prac konkursowych - do 30.05.2010
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród -  czerwiec 2010

Prace konkursowe w formie elektronicznej należy przesyłać na
adres e-mail: fundacja@fundacja-arte.pl

Organizator

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków
Narodowego Banku Polskiego