O Fundacji Statut Zarząd Fundacji Kontakt

Przedsiębiorczy artysta II edycja

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji projektu
"Przedsiębiorczy artysta"

Projekt polega na udziale w specjalistycznych warsztatach nt. pozyskiwania funduszy i przygotowywania biznes planu na działalność artystyczną. Do projektu zapraszamy:

 • młodzież szkół, kierunków i uczelni artystycznych, w szczególności ostatnich lat nauki,
 • absolwentów szkół, kierunków i uczelni artystycznych,
 • nauczycieli szkół i uczelni artystycznych, kadrę ośrodków kultury,
 • artystów (bezrobotnych, pracujących), chcących otworzyć własną działalność gospodarczą.

Warsztaty składać się będą z dwóch bloków tematycznych:

1. Blok warsztatów z pozyskiwania funduszy na działalność artystyczną - 4h dla każdej grupy

Poruszane zagadnienia:

 • źródła finansowania działalności artystycznej
  - Fundusz Pracy
  - Fundusze Unijne
  - Fundusze krajowe
 • warunki uzyskania finansowania
  - wymagania dot. odbiorców
  - wnioski
  - dokumenty

2. Blok warsztatów z przedsiębiorczości dla artystów - 6h dla każdej grupy

Poruszane zagadnienia:

 • abc zakładania własnej firmy
 • biznesplan - cele, funkcje, struktura, elementy
 • praca nad własnym biznesplanem
 • podstawy zarządzania własnym przedsiębiorstwem, marketing i konkurencja na rynku
 • specyfika działalności o profilu artystycznym

Uzupełnieniem warsztatów będzie wizyta studyjna w pracowni artystycznej - prywatnym miejscu pracy artysty, ukazująca trwały efekt realizacji biznesplanu.

Na zakończenie przeprowadzony zostanie konkurs na opracowanie biznesplanu dla swojej przyszłej firmy o profilu artystycznym.

Trwałą wartością realizowanego projektu będzie opracowanie i wydanie programu multimedialnego "Przedsiębiorczy artysta" na CD, na której znajdą się informacje nt.:

 • funduszy na finansowanie działań artystycznych
 • abc zakładania własnej firmy
 • wskazówek w napisaniu biznesplanu
 • zostaną również opublikowane nagrodzone prace jako propozycja "dobrych praktyk".

Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest bezpłatne

Harmonogram projektu:

 • Nadsyłanie zgłoszeń - od grudnia 2011 do wyczerpania miejsc. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: projekty@fundacja-arte.pl
 • Realizacja warsztatów -  grudzień 2011 - kwiecień 2012
 • Termin nadsyłania prac konkursowych - do 4 maja 2012
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród -  maj 2012

Organizator

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków
Narodowego Banku Polskiego