O Fundacji Statut Zarząd Fundacji Kontakt

Animacje Bałwochwalcze-warsztaty animacji filmowej inspirowanej twórczością Bruno Schulza

 

Wprowadzenie uczestników projektu w świat twórczości Bruno Schulza oraz w historię i warsztat filmu animowanego, oraz wspólne wykonanie filmu za pomocą techniki animacji stop-motion w zabytkowej kamienicy warszawskiej, w której mieszkał Bruno Schulz.

 

Część praktyczna – praca nad filmem – polegać będzie na realizacji siedmiu krótkich etiud przez 7 grup pięcioosobowych. Scenariusz filmu i koncepcja poszczególnych etiud będzie opierała się na wybranych fragmentach tekstów Schulza oraz na jego rysunkach, a scenerią całości będzie kamienica na ul. Marszałkowskiej 4, w której artysta wynajmował pokój. Każdy z pięciu członków grupy, będzie odpowiedzialny za jedno zadanie w jednej etiudzie – animację postaci wykonanych z plasteliny bądź kukiełek, gry aktorskiej, wykonywania precyzyjnych zdjęć, pracy nad scenografią. Każdy z etapów realizacji filmu będzie koordynowany przez profesjonalnego animatora filmowego Piotra Wojciechowskiego (www.catmood.com).

Każdy z uczestników będzie więc autorem filmu i dostanie nagrany film na własność.

 

Wprowadzenie w unikatowy świat twórczości Schulza w autentycznym kontekście historyczno-przestrzennym, w którym przebywał (zresztą zapewne jedynym takim miejscu w Warszawie odnotowanym w pamiętnikach artysty), będzie sprzyjało nie tylko „wizjom” artystycznym uczestników warsztatów, ale także uwiarygodnieniu przekazywanej przez prowadzących wiedzy merytorycznej dotyczącej życia i twórczości artysty.

 

Efektem pośrednim projektu będzie więc rozpowszechnienie wiedzy dot. historii Śródmieścia i zaklętych w murach kamienic opowieści, postaci, zdarzeń.

 

 

Zapraszamy do udziału! Obowiązują zapisy na adres: karolina.marcinkowska@fundacja-arte.pl

Ilość miejsc ograniczona!

 

Projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Śródmieście.