O Fundacji Statut Zarząd Fundacji Kontakt

Przedsiębiorczy artysta III edycja

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji projektu
"Przedsiębiorczy artysta"

Projekt polega na udziale w specjalistycznych warsztatach nt. pozyskiwania funduszy i przygotowywania biznes planu na działalność artystyczną. Do projektu zapraszamy:

 • młodzież szkół, kierunków i uczelni artystycznych, w szczególności ostatnich lat nauki,
 • absolwentów szkół, kierunków i uczelni artystycznych,
 • nauczycieli szkół i uczelni artystycznych, kadrę ośrodków kultury,
 • artystów (bezrobotnych, pracujących), chcących otworzyć własną działalność gospodarczą.

Warsztaty składać się będą z dwóch bloków tematycznych:

1. Blok warsztatów z pozyskiwania funduszy na działalność artystyczną - 4h dla każdej grupy

Poruszane zagadnienia:

 • źródła finansowania działalności artystycznej
  - Fundusz Pracy
  - Fundusze Unijne
  - Fundusze krajowe
 • warunki uzyskania finansowania
  - wymagania dot. odbiorców
  - wnioski
  - dokumenty

2. Blok warsztatów z przedsiębiorczości dla artystów - 6h dla każdej grupy

Poruszane zagadnienia:

 • abc zakładania własnej firmy
 • biznesplan - cele, funkcje, struktura, elementy
 • praca nad własnym biznesplanem
 • podstawy zarządzania własnym przedsiębiorstwem, marketing i konkurencja na rynku
 • specyfika działalności o profilu artystycznym

Uzupełnieniem warsztatów będzie wizyta studyjna w pracowni artystycznej ukazująca trwały efekt realizacji biznesplanu.
Zwieńczeniem warsztatów będzie przeprowadzenie konkursu na opracowanie biznesplanu dla własnej firmy o profilu artystycznym.


Trwałą wartością realizowanego projektu będzie opracowanie i wydanie programu multimedialnego "Przedsiębiorczy artysta" na CD, na której znajdą się informacje nt.:

 • funduszy na finansowanie działań artystycznych
 • abc zakładania własnej firmy
 • wskazówek w napisaniu biznesplanu
 • zostaną również opublikowane nagrodzone prace jako propozycja "dobrych praktyk".

Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest bezpłatne

Harmonogram projektu:

 • Nadsyłanie zgłoszeń - do 8 lutego. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: karolina.marcinkowska@fundacja-arte.pl
 • Realizacja warsztatów -  luty 2013 - czerwiec 2013
 • Termin nadsyłania prac konkursowych - do 28 czerwca 2013
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród -  lipiec 2013

Organizator
Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków
Narodowego Banku Polskiego