O Fundacji Statut Zarząd Fundacji Kontakt

Przedsiębiorczy artysta

Zapraszamy do udziału w IV edycji projektu
 

Projekt polega na udziale w specjalistycznych warsztatach nt. pozyskiwania funduszy i przygotowywania biznesplanu na działalność artystyczną.
Do projektu zapraszamy:

 • młodzież szkół, kierunków i uczelni artystycznych, szczególnie ostatnich lat nauki
 • absolwentów szkół, kierunków i uczelni artystycznych
 • nauczycieli szkół i uczelni artystycznych, kadrę ośrodków kultury
 • artystów (bezrobotnych, pracujących), chcących otworzyć własną działalność gospodarczą

Warsztaty składać się będą z trzech bloków tematycznych:

1. Blok warsztatów z pozyskiwania funduszy na działalność artystyczną - 6h dla każdej grupy

Poruszane zagadnienia:

 • źródła finansowania działalności artystycznej
  - Fundusz Pracy
  - Fundusze Unijne
  - fundusze krajowe
 • warunki uzyskania finansowania
  - wymagania dotyczące odbiorców
  - wnioski
  - dokumenty

2. Blok warsztatów z przedsiębiorczości dla artystów - 6h dla każdej grupy

Poruszane zagadnienia:

 • abc zakładania własnej firmy
 • biznesplan - cele, funkcje, struktura, elementy
 • praca nad własnym biznesplanem
 • podstawy zarządzania własnym przedsiębiorstwem, marketing i konkurencja na rynku
 • specyfika działalności o profilu artystycznym

3. Blok warsztatów z podstaw marketingu, promocji i tworzenia wizerunku firmy - 6h dla każdej grupy

Poruszane zagadnienia:

 • strategie marketingowe w praktyce
 • różne formy promocji z uwzględnieniem specyfiki profilu artystycznego firmy
 • praca i dyskusja w grupie nad konkretnymi case studies

Uzupełnieniem warsztatów będzie wizyta studyjna w pracowni artystycznej ukazująca trwały efekt realizacji biznesplanu. Po przeprowadzeniu warsztatów przeprowadzony zostanie konkurs na opracowanie biznesplanu dla własnej firmy o profilu artystycznym.

Trwałą wartością realizowanego projektu będzie opracowanie i wydanie programu multimedialnego "Przedsiębiorczy artysta" na CD, na której znajdą się informacje nt.:

 • funduszy na finansowanie działań artystycznych
 • abc zakładania własnej firmy
 • wskazówek w napisaniu biznesplanu
 • zostaną również opublikowane nagrodzone prace jako propozycja "dobrych praktyk"

Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest bezpłatne

Terminy:

 • Termin I: 05, 26-27.04
 • Termin II: 10, 17-18.05
 • Termin III: 07, 28-29.06
 • Termin IV: 05, 12-13.07
 • Termin V: 09-10, 23.08
 • Termin VI: 13, 20-21.09

Harmonogram projektu:

 • Rekrutacja uczestników - marzec 2014. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres: zapisy@fundacja-arte.pl
 • Realizacja warsztatów - kwiecień-wrzesień 2014
 • Termin nadsyłania prac konkursowych - do 5 października 2014
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród - październik 2014

Zajęcia odbywają się w Warszawie, w siedzibie Fundacji Hereditas przy ul. Marszałkowskiej 58 lok. 24, koło Placu Konstytucji,
w kamienicy obok Teatru Polonia.

 

 

Miło nam poinformować, że główną nagrodę w naszym konkursie na napisanie biznesplanu

otrzymała Pani Dominika Jędrzejczak.

Wyróżnienia przyznane zostały natomiast Pani Edycie Topolskiej oraz Pani Urszuli Rudzkiej.

Serdecznie gratulujemy!

 Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim
w ramach programu edukacji ekonomicznej