O Fundacji Statut Zarząd Fundacji Kontakt

Describere. Hereditas! Dokumentacja detalu architektonicznego Warszawy


Praga stanowi wyjątkowo cenny kulturowo obszar Warszawy. Zabudowa dzielnicy tylko w nieznacznym stopniu została zniszczona podczas ostatniej wojny. Do dziś na Pradze zachował się znaczny procent historycznej zabudowy: kamienice, obiekty postindustrialne, pokolejowe, bruki ulic, zabytki na styku tradycji polskiej, rosyjskiej, żydowskiej.

Najbardziej nietrwałym i ulotnym elementem substancji zachowanych obiektów, często traconym lub niefortunnie i nieodpowiednio przekształcanym w trakcie działań rewitalizacyjnych - jest detal architektoniczny: balkony, balustrady, stolarka otworowa, tynki, przeszklenia, sztukaterie, polichromie, posadzki etc.

W ramach niniejszego projektu prowadzone będą działania dokumentacyjne (opisy + fotografowanie) detalu architektonicznego wybranych kamienic z terenu warszawskiej Pragi z lat ok. 1850-1939 z warszawskiej Pragi - w pierwszej kolejności tych przewidzianych do rewitalizacji, która często zmienia lub zaciera pierwotny obraz i szatę obiektu.

Inwentaryzacja detalu odbywać się będzie w trakcie 4-dniowego obozu wolontariackiego w Warszawie (lipiec 2016). W ramach projektu powstaje elektroniczna baza detalu architektonicznego (opisy i zdjęcia) udostępniana na licencji Creative Commons - jako trwały rezultat zadania.


Projekt dofinansowano ze środków Miasta Stołecznego Warszawy

Partnerzy projektu:   

Fundacja Hereditas    

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga-Północ

Muzeum Warszawskiej Pragi


Patronat medialny:   

Spotkania z Zabytkami  

zabytek.co   

pomagamzabytkom.pl