O Fundacji Statut Zarząd Fundacji Kontakt

Obóz wolontariacki nr 1 w Warszawie
Describere. Hereditas! Dokumentacja detalu architektonicznego Warszawy

Warunki udziału

- Udział w obozie jest bezpłatny.
- Obóz przeznaczony jest dla osób dorosłych, trwa 4 dni (zobacz Program), 8 godzin dziennie.
- Zapewniamy całodniowe wyżywienie: suchy prowiant i obiad w barze Ząbkowskim.
- Nie zapewniamy noclegów.
- Nie zwracamy kosztów dojazdu na miejsce obozu.
- Wymagamy własnego aparatu fotograficznego, samodzielności i zaangażowania w pracę.
- Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę - wszelkie czynności prowadzone w trakcie obozu (dokumentacja detalu w terenie) oraz prace nad bazą detalu (po zakończeniu obozu) wykonywane są wolontarystycznie.


Program obozu wolontariackiego:

 1. DZIEŃ, 8 godz., wykłady (Muzeum Warszawskiej Pragi),
  termin: 6 lipca,  godz. 10.00-18.00, miejsce spotkania: Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52:
  1. Adam Lisiecki (Muzeum Warszawskiej Pragi), 3 godz.: rewitalizacja Pragi;
  2. dr Anna Gola, 3 godz.: omówienie ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, historia form architektonicznych / stylów w architekturze, historia architektury Warszawy
   ze szczególnym uwzględnieniem tematyki architektury mieszkaniowej (kamienice)
   w Warszawie i na Pradze, rewitalizacja dzielnic Warszawy;
  3. dr Anna Gola, 2 godz.: warsztaty dot. przygotowania opisów detalu architektonicznego: wykład + ćwiczenia; podczas warsztatów ustalony zostanie wzór (formatka) karty dokumentacyjnej, według którego opisane zostaną i ułożone w bazie wszystkie zinwentaryzowane w ramach projektu obiekty.

Wykładom towarzyszyć będą prezentacje multimedialne; wolontariusze otrzymają materiały edukacyjne (oprawione broszury xero, ok. 20-25 stron A4) z zarysem podstawowych informacji z wykładów.

 1. DZIEŃ, 8 godz., warsztaty foto (teoria + praktyka fotografowania architektury i detalu arch., początek inwentaryzacji w terenie); termin: 7 lipca, godz. 10.00-18.00, miejsce spotkania: przy wejściu do Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52:
  1. Jarosław Zieliński, 6 godz.: warsztaty fotografowania architektury/detalu architektonicznego - teoria i praktyka, początek prac terenowych, rozpoznanie terenu, przydzielenie zadań/rejonów/obiektów,
  2. Jarosław Zieliński, 2 godz.: praca w terenie: inwentaryzacja i dokumentacja detalu architektonicznego kamienic praskich
 1. DZIEŃ, 8 godz., termin: 8 lipca, godz. 10.00-18.00, miejsce spotkania: przy wejściu do Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52:
  1. Jarosław Zieliński: inwentaryzacja i dokumentacja detalu architektonicznego kamienic praskich
 1. DZIEŃ, 8 godz., termin: 9 lipca, godz. 10.00-18.00, miejsce spotkania: ul. Stalowa 34
  1. Jarosław Zieliński: inwentaryzacja i dokumentacja detalu architektonicznego kamienic praskich;  podsumowanie i zakończenie obozu.
 1. Początek prac nad bazą danych detalu architektonicznego, folder (do 30.10.2016)