O Fundacji Statut Zarząd Fundacji Kontakt

Obóz wolontariacki w Warszawie nr 2
Describere. Hereditas! Dokumentacja detalu architektonicznego Warszawy

Warunki udziału

- Udział w obozie jest bezpłatny.
- Obóz przeznaczony jest dla osób dorosłych, trwa 4 dni (zobacz Program), 8 godzin dziennie.
- Zapewniamy całodniowe wyżywienie: suchy prowiant i obiad w barze Ząbkowskim.
- Nie zapewniamy noclegów.
- Nie zwracamy kosztów dojazdu na miejsce obozu.
- Wymagamy własnego aparatu fotograficznego, samodzielności i zaangażowania w pracę.
- Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę - wszelkie czynności prowadzone w trakcie obozu (dokumentacja detalu w terenie) oraz prace nad bazą detalu (po zakończeniu obozu) wykonywane są wolontarystycznie.

Program obozu wolontariackiego nr 2: 22-24 i 29 lipca:

 1. DZIEŃ, 22 lipca (piątek), godz. 9.00-17.00, wykłady, miejsce spotkania: sala wykładowa Fundacji Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok. 24 (wejście z drugiej bramy, po przejściu przez podwórze, 2. piętro):
 1. dr Anna Gola, 6 godz.: omówienie ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, historia form architektonicznych / stylów w architekturze, historia architektury Warszawy
  ze szczególnym uwzględnieniem tematyki architektury mieszkaniowej (kamienice)
  w Warszawie i na Pradze, rewitalizacja dzielnic Warszawy;
 2. dr Anna Gola, 2 godz.: warsztaty dot. przygotowania opisów detalu architektonicznego: wykład + ćwiczenia; podczas warsztatów ustalony zostanie wzór (formatka) karty dokumentacyjnej, według którego opisane zostaną i ułożone w bazie wszystkie zinwentaryzowane w ramach projektu obiekty.

Wykładom towarzyszyć będą prezentacje multimedialne; wolontariusze otrzymają materiały edukacyjne z zarysem podstawowych informacji z wykładów.

 1. DZIEŃ, termin: 23 lipca (sobota), godz. 9.00-17.00, warsztaty foto (teoria + praktyka fotografowania architektury i detalu arch., początek inwentaryzacji
  w terenie); miejsce spotkania: przy wejściu do Muzeum Warszawskiej Pragi,
  ul. Targowa 50/52:
 1. dr Anna Gola, 6 godz.: warsztaty fotografowania architektury/detalu architektonicznego – teoria i praktyka, początek prac terenowych, rozpoznanie terenu, przydzielenie zadań/rejonów/obiektów,
 2. dr Anna Gola, 2 godz.: praca w terenie: inwentaryzacja i dokumentacja detalu architektonicznego kamienic praskich
 1. DZIEŃ, termin: 24 lipca (niedziela), godz. 9.00-17.00, miejsce spotkania: przy wejściu do Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52:
 1. dr Anna Gola: inwentaryzacja i dokumentacja detalu architektonicznego kamienic praskich
 1. DZIEŃ, termin: 29 lipca (piatek), godz. 10.00-18.00, miejsce spotkania: przy Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52, (przy bramie z prawej strony budynków muzealnych):
 1. Piotr Grzegorz Mądrach: inwentaryzacja i dokumentacja detalu architektonicznego kamienic praskich
 1. Początek prac nad bazą danych detalu architektonicznego, folder (do 30.10.2016)