O Fundacji Statut Zarząd Fundacji Kontakt

Odkrywcy wiślanych sekretów!

Fundacja ARTE

 

włączając się w jubileuszowe obchody 10 Święta Wisły, zaprasza mieszkańców m.st. Warszawy do udziału w projekcie:

 

„Odkrywcy wiślanych sekretów!”

 

Podczas 12 wiślanych spacerów z przewodnikiem będziemy zgłębiać tajniki, jakie skrywa „królowa polskich rzek”. Porozmawiamy o  czasach nam odległych, kiedy Wisła stanowiła wiodący szlak handlowy i komunikacyjny dawnej Rzeczypospolitej. Powiemy o unikatowym w skali Europy, naturalnym krajobrazie prawego brzegu rzeki.  Na własne oczy ujrzymy, jak zmienia się największa z polskich rzek wraz z nastaniem kolejnej pory roku.

 

 

Szczegółowy harmonogram spacerów

Lp. Data i godzina spaceru  Miejsce spotkania Tytuł spaceru 
1. 2 września 2017
(sobota) 
godz. 14.00
Pętla autobusowa "Wilanów" 
(autobus linii: 725; godz. odj.: 14.05)1)

Nad złocistym Wisły brzegiem


- jesienne kolory królowej polskich rzek

2. 9 września 2017 
(sobota)
godz. 14.30 
Lewy brzeg Wisły
ul. Wybrzeże Gdańskie 
(przystanek autobusowy „Most Gdański 02" w kierunku północnym) 

Nadrzeczny Salon Warszawy 


- ŚWIĘTO WISŁY 

3. 9 września 2017 
(sobota)
godz. 16.45 
Prawy brzeg Wisły 
al. Solidarności - Park Praski 
(przed wybiegiem niedźwiedzi brunatnych)

Co widać z praskiego brzegu Wisły

 
- ŚWIĘTO WISŁY 

4. 16 września 2017 
(sobota)
godz. 11.00
Płyta Desantu Czerniakowskiego
(przy pomniku "Chwała Saperom")

Port Czerniakowski


- historia, teraźniejszość i plany na przyszłość 

5. 30 września 2017
 sobota) 
godz. 14.00 
ul. Dobra 56/66
(przed wejsciem do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie) 
Wiszące ogrody nad Wisłą 
6. 7 października 2017 
(sobota) 
godz. 14.00
Prawy brzeg Wisły 
ul. Wał Miedzeszyński, skrzyżowanie
 z ul. Jakubowską 
(przy wejściu na Most Poniatowskiego) 

Nadwiślańskie łęgi - unikat w międzywalu Wisły


- poznawanie rodzimych i obcych gatunków roślin

7. 14 paździenika 2017 
(sobota) 
godz. 14.00
ul. Kruczkowskiego 3B 
(przy stacji Warszawa - Powiśle)

Skarpa Warszawska 


- spacer wzdłuż krawędzi doliny Wisły 

8. 15 października 2017 
(niedziela) 
godz. 14.00
Prawy brzeg Wisły 
ul. Wybrzeże Helskie 
(przed wejściem na Most Gdański) 

O ptakach i innych zwierzakach 


- spacer połączony z nauką rozpoznawania gatunków i śladów zwierząt żyjących nad Wisłą

9. 28 paździenika 2017 
(sobota) 
godz. 14.00
Rynek Starego Miasta
(pod pomnikiem Syrenki) 

Panny z wiślanych fal 


- opowieść o warszawskich syrenkach 

10. 4 listopada 2017 
(sobota) 
godz. 11.00 
ul. Celna,  róg ul. Brzozowej 

Wisła dla Warszawy  


– wczoraj i dziś 

11. 25 listopada 2017 
(sobota) 
godz. 11.00
ul. Sanguszki, róg ul. Wybrzeże Gdańskie 
(przy stacji rowerów miejskich Veturilo) 

Z biegiem nurtu 


- spacer skrajem Powiśla i ulicą Rybaki 

12. 9 grudnia 2017 
(sobota 
godz. 11.00
ul. Floriańska 3 
(przed Katedrą Św. Floriana)

Bezpieczeństwo nad Wisłą


- wizyta w Komisariacie Rzecznym Policji