O Fundacji Statut Zarząd Fundacji Kontakt

W Warszawie jest MOC!

 

W Warszawie jest MOC! 

 

Projekt powstały z myślą o młodej społeczności m.st Warszawy - aktywnej, kreatywnej, innowacyjnej, pomysłowej i twórczej. Adresatami zadania są uczniowie uczęszczający do stołecznych szkół podstawowych (kl. VI -VIII), szkół gimnazjalnych (kl. III) oraz  ponadgimnazjalnych (tzw. "szkoły średnie) - zarówno publicznych jak i niepublicznych. 

Jako wiodące narzędzie projektu, opracowano system minigrantowego konkursu, pozwalającego wchodzącej w dorosłość młodzieży wykorzystać swój potencjał i stworzyć a następnie zrealizować unikatowe przedsięwzięcie, służące rozwojowi - zarówno młodzieży, lokalnego środowiska jak i miasta. Cel zatem jest prosty - wspieramy kreatywne i twórcze formy działania młodych ludzi; pomagamy w realizacji oddolnych inicjatyw; ułatwiamy włączanie młodego pokolenia w proces budowania innowacyjnego, przedsiębiorczego miasta stołecznego Warszawy. 

W jaki sposób? Poprzez udzielenie finansowego i organizacyjnego wsparcia dla grup zadaniowych - zespołów, złożonych z młodzieży szkolnej i Opiekunów - np. nauczycieli. Wszystko co musisz zrobić to zebrać odpowiedni zespół i zachęcić go do realizacji wspólnej inicjatywy, stworzyć pomysł na działanie i ubrać go w formę wniosku (projektu), wysłać swoje zgłoszenie na adres mailowy Fundacji Arte: konkurs@fundacja-arte.pl - i  po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Konkursowej, korzystając z oferowanego wsparcia -zrealizować swoją inicjatywę.

Ale zanim to nastąpi, zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi Konkursu, prezentowanymi na dalszych zakładkach niniejszej strony. 

 

Razem pokażmy, że w Warszawie jest MOC!