O Fundacji Statut Zarząd Fundacji Kontakt

Regulamin
Rodzinna EKO przygoda

             

Zasady uczestnictwa w projekcie  

 

1. Projekt jest skierowany do rodzin z dziećmi - mieszkańców m.st. Warszawy.

2. Udział w projekcie jest otwarty i bezpłatny dla wszystkich chętnych.

3. Projekt jest dofinansowany ze środków m.st. Warszawy

4. W projekcie zaplanowano realizację 34 warsztatów przyrodniczych w przestrzeni publicznej miasta realizowanych we wszystkich jego dzielnicach

5. Rodziny uczestniczące w projekcie poraz pierwszy otrzymują po uprzedniej krótkiej rejestracji EKO - wizytówkę.

6. Na czas realizacji projektu EKO - wizytówka pozostaje własnością rodziny. Należy ją okazywać każdorazowo prowadzącemu celem przybicia pieczątki potwierdzającej obecność na zajęciach.

7. Na każdych warsztatach prowadzona będzie lista obecności.

8. Rodziny zainteresowane wzięciem udziału w wyłonieniu zwycięzców, po terminie ostatniego warsztatu powinny dotarczyć w formie elektronicznej (skan) bądź osobiście na adres biura projektu (ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa, Fundacja ARTE, mail. fundacja@fundacja-arte.pl) EKO - wizytówkę.

9. Rodziny, które zebrały największą liczbę pieczątek, mającą swoje odzwierciedlenie również na listach obecności otrzymają nagrody główne:

a)1 rodzina za najwyższą frekwencję - lot balonem nad Warszawą

b)3 rodziny posiadające kolejno najwyższą frekwencję - rejs statkiem po Wiśle

10. W przypadku wystąpienia sytuacji w której kilka rodzin uzyskało taką samą frekwencję o przyznaniu nagród decyduje losowanie.