O Fundacji Statut Zarząd Fundacji Kontakt

Dokumenty projektowe

 

W Warszawie jest MOC! 

informacje szczegółowe o projekcie 

 

Zanim przystąpisz do działania, zapoznaj się z treścią dokumentów, które regulują zasady i formy uczestnictwa w Konkursie. Po szczegółowym przeanalizowaniu Regulaminu i pozostałych załączników, możesz rozpocząć tworzenie własnego zespołu, z którym wspólnie zrealizujecie ważne dla Was przedsięwzięcie. Wykaz wszystkich dokumentów prezentuje poniższa tabela: 

 

Numer i nazwa załącznika  Rodzaj dokumentu Plik
Dokumenty podstawowe
Regulamin Konkursu "W Warszawie jest MOC! Edycja II"  POBIERZ
Zał. nr 1 do Regulaminu  Formularz wniosku  POBIERZ
Zał. nr 1 do wniosku  Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych  POBIERZ
Zał. nr 2 do wniosku  Kosztorys - uzupełnienie  POBIERZ
Zał. nr 2,3,4 do Regulaminu  Karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej, protokół zbiorczy oceny wniosku   POBIERZ
Zał. nr 5 do Regulaminu  Sprawozdanie z realizacji projektu POBIERZ
Dokumenty i materiały dodatkowe 
Ważne informacje dla Zespołów realizujących projekty (Realizatorów) POBIERZ
Logotypy Fundacja Arte POBIERZ
M.st. Warszawa  POBIERZ

 

INSTRUKCJA:  

1. Pobierz i zapisz na dysku komputera znajdujące się w powyższej tabeli załączniki, klikając na podświetlony przycisk "POBIERZ". 

2. Uważnie zapoznaj się z treściami pobranych dokumentów. 

3. Wypełnij elektronicznie wniosek (formularz w formacie .pdf), korzystając z  podpowiedzi i objaśnień, przypisanych do jego poszczególnych pól. Pamiętaj o limicie znaków dla wybranych pól wniosku. 

4. Zapisz opracowany wniosek i wyślij plik na adres Operatora: konkurs@fundacja-arte.pl. 

5. Pamiętaj o konieczności przesłania skanu "Oświadczenia o przetważaniu danych osobowych" (zał. nr 1 do wniosku). Jeśli wniosek uzyska rekomendację Komisji Konkursowej, oryginał ośwadczenia będziesz musiał dostarczyć do Biura Projektu. 

6. Skontaktuj się z nami, przyjdź na spotkanie robocze i rozpocznij realizację zadania.

7. Po zakończeniu projektu złoż sprawozdanie z jego realizacji. 

 

Życzymy powodzenia w realizacji ciekawych i innowacyjnych przedsięwzięć!