O Fundacji Statut Zarząd Fundacji Kontakt

Dokumenty projektowe

 


W Warszawie jest MOC!

Edycja III 

(2020 - 2021)


Informacje szczegółowe o projekcie 

 

Część dokumentów, obowiązujących w III odsłonie projektu została zmodyfikowana i uaktualniona, dlatego zanim przystąpicie do działania, zapoznajcie się z ich treściami. 

Po szczegółowym przeanalizowaniu Regulaminu i pozostałych załączników, możecie rozpocząć tworzenie własnego Zespołu, z którym wspólnie zrealizujecie ważne dla Was przedsięwzięcie.

Wykaz wszystkich dokumentów obowiązujących w III edycji Projektu prezentuje poniższa tabela: 

 

Numer i nazwa załącznika  Rodzaj dokumentu Plik
Dokumenty podstawowe
Regulamin Konkursu "W Warszawie jest MOC! Edycja III"  POBIERZ
Zał. nr 1 do Regulaminu  Formularz wniosku  POBIERZ*
Zał. nr 2 do wniosku  Kosztorys - uzupełnienie  POBIERZ
Zał. nr 2,3,4 do Regulaminu  Karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej, protokół zbiorczy oceny wniosku   POBIERZ
Zał. nr 5 do Regulaminu  Formularz sprawozdawczy z realizacji projektu PRZEJDŹ DO FORMULARZA ONLINE
POROZUMIENIE
określające zasady wsparcia projektu (treści do wglądu)
POBIERZ
Zał. nr 1 do Porozumienia  Oświadczenia  POBIERZ 
Dokumenty i materiały dodatkowe 
Ważne informacje dla Zespołów realizujących projekty (Informator) POBIERZ
LOGOTYPY Fundacja Arte POBIERZ
M.st Warszawa  POBIERZ 

* aktywny formularz wniosku należy pobrać do pamięci swojego urządzenia i otworzyć za pomocą aplikacji Adobe Reader. Wypełnianie wniosku w oknie przeglądarki uniemożliwi zapisanie wprowadzonych treści, a tym samym ich utratę. 

 

 

SKRÓCONA INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA: 

1. Pobierz i zapisz na dysku komputera znajdujące się w powyższej tabeli załączniki, klikając na podświetlony przycisk "POBIERZ". 

2. Uważnie zapoznaj się z treściami pobranych dokumentów. 

3. Wypełnij elektronicznie wniosek (aktywny formularz w formacie .pdf), korzystając z  podpowiedzi i objaśnień, przypisanych do jego poszczególnych pól. Pamiętaj o limicie znaków dla wybranych pól wniosku. UWAGA: fORMULARZ WNIOSKU POSIADA FUNKCJĘ AUTOZAPISU Z  CZĘSTOTLIWOŚCIĄ CO 1 MIN. JEDNAKŻE DLA BEZPIECZEŃSTWA, PROSIMY O SYSTEMATYCZNE, "RĘCZNE" ZAPISYWANIE WPROWADZONYCH TREŚCI . 

4. Opracowany wniosek wyślij plik na adres e-mail Operatora: konkurs@fundacja-arte.pl. 

5. Oczekuj na decyzję Komisji Konkursowej, przesłaną na ares e-mail podany we wniosku.

6. Jeśli Twój wniosek uzyska rekomendację do dofinansowania, pamiętaj, że warunkiem jego realizacji i otrzymania wspacia jest przesłanie na adres Biura Projektu za pośrednictwem operatora pocztowego prawidłowo wypełnionego i podpisanego Zał. nr 1 do POROZUMIENIA - Oświadczenia.

7. Skontaktuj się z nami, przejdź instruktaż szkoleniowy i rozpocznij realizację zadania.

8. Po zakończeniu projektu złoż online sprawozdanie z jego realizacji. 

 

Życzymy powodzenia!