O Fundacji Statut Zarząd Fundacji Kontakt

SEKCJA INFORMACYJNA

 


W WARSZAWIE JEST MOC. EDYCJA IV 

2021-2022


 

Szczegółowe informacje o projekcie 

 

Wykaz wszystkich dokumentów obowiązujących w IV edycji Projektu prezentuje poniższa tabela:

 

Nazwa i numer załącznika  Rodzaj dokumentu Akcja  Pliki do pobrania 
Dokumenty podstawowe 
Regulamin Konkursu "W Warszawie jest MOC! Edycja IV"  Wyłącznie do wglądu  POBIERZ
Zał. nr 1 do Regulaminu  Wniosek o dofinansowanie młodzieżowej inicjatywy  Aktywny formularz .pdf przeznaczony do pobrania, wypełnienia i przesłania na adres poczty elektronicznej Operatora  POBIERZ
Zał. nr 2 do wniosku  Kosztorys - uzupełnienie  Aktywny formularz .pdf  przeznaczony do wypełnienia, wyłącznie w przypadku, gdy liczba pozycji kosztorysu w zał. nr 1 (Wniosek) okaże się niewystarczająca POBIERZ*
Zał. nr 2,3,4 do Regulaminu Karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej, protokół zbiorczy oceny wniosku Wyłącznie do wglądu  POBIERZ
Zał. nr 5 do Regulaminu Formularz sprawozdawczy z realizacji projektu Aktywny formularz online, przeznaczony do wypełnienia po zakończeniu realizacji zadania  WYPEŁNIJ FORMULARZ SPRAWOZDAWCZY
POROZUMIENIE
określające zasady wsparcia projektu 
Wyłącznie do wglądu  POBIERZ
Zał. nr 1 do Porozumienia Oświadczenia Dokument - po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Komiski Konkursowej - przeznaczony do wydruku, wypełnienia, podpisania oraz przesłania na pocztowy adres korespondencyjny Operatora  POBIERZ
Dokumenty i materiały dodatkowe 
Ważne informacje dla Zespołów realizujących projekty (Informator) Dokument do wglądu, wydrukowania i/lub zachowania celem wypełnienia podstawowych obowiązków wynikających z realizacji projektu POBIERZ
WYMAGANE LOGOTYPY Operator - Fundacja ARTE POBIERZ
Grantodawca - M.ST. WARSZAWA  POBIERZ

 

* aktywny formularz wniosku należy pobrać do pamięci  urządzenia i otworzyć za pomocą aplikacji Adobe Reader.

Wypełnianie wniosku w oknie przeglądarki uniemożliwi zapisanie wprowadzonych treści, a tym samym ich utratę.